نقشه راه آینده شرکت مس در تعامل و همکاری با دانشگاه، تعریف شده است
نقشه راه آینده شرکت مس در تعامل و همکاری با دانشگاه، تعریف شده است
ایران نیوز 24: مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جلسه تعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با دانشگاه شهید باهنر کرمان که با هدف ترسیم نقشه جامع مس برگزار شد، گفت: از استادان، متخصصان، نخبگان و مجموعه دانشگاه که بتوانند به شرکت ملی صنایع مس ایران در فناوری نوین کمک کنند استقبال می‌کنیم تا در کارکرد فعلی و سنتی خودمان بکار ببریم و باعث بهره‌وری شویم.

دکتر علی رستمی،  به پتانسیل و ظرفیت‌ها و رتبه‌ها شرکت ملی مس با دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: جامعه بالنده علمی و صنعتی، جامعه ای است که ۵ سال اول وارده کنند تکنولوژی و مهندسی باشد و ۵ سال دوم باید تلاش کند که خودش داشته باشد و در ۵ سال سوم بتواند صادر کننده مهندسی باشد.وی گفت: با وجود پتانسیل علمی که در دانشگاه‌ها است ما باید در مرحله اول در صنعت مس خواسته خود کشور را تامین کنیم و بعد بتوانیم صادر کننده تکنولوژی، دانش و مهندسی باشیم.دکتر رستمی با اشاره به سالروز شهادت دکتر چمران گفت: همانطور شهید چمران با نوآوری‌هایش در بکارگیری مهندسی جنگ و جهاد و محرومیت‌زدایی‌هایش موفق بوده ما هم امروزه در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم که نیاز به چمران‌هایی داریم که در واقع مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد و صنعت را حل کنند.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران پس از شنیدن طرح‌ها و ایده‌های استادان و متخصصان استان کرمان در خصوص هوش مصنوعی، مراقبت در کارکرد ماشین آلات، افزایش بهره‌وری و… از دانشگاه خواستار کمک در زمینۀ پیاده سازی انقلاب چهارم صنعتی در صنایع مس شد.وی افزود:  تغییرات را باید از انسان ها و تغییر نگاه شروع کنیم و افزود: از هر نوع پیشنهادی برای سوق دادن به انقلاب صنعتی چهارم استقبال خواهیم کرد، زیرا در حال حاضر این انقلاب بهترین عملکرد را دارد.مدیر عامل شرکت مس مثالی از پرورش ماهی در دریای عمان با استفاده از فناوری نوین انقلاب چهارم صنعتی بیان کرد و گفت: تفاوت فاحشی در فناوری نوین است، در این طرح هر جا از فناوری نوین انقلاب چهارم صنعتی استفاده شده بود ۲۷۰% نسبت به حوضچه‌هایی که استفاده نشده بود تفاوت تولید وجود داشت.