ایران نیوز 24:مدیر نظارت بر مراکز و اماکن گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از نظارت 58 هزار و 373 مراکز ارائه خدمات گردشگری، تجاری، حمل و نقل و طرح های عمرانی و ورزشی در این منطقه خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، علی ابراهیمی معینی مدیر نظارت بر مراکز و اماکن گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که بازرسان کمیته تخصصی نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی از  58 هزار و ۳۷۳ مراکز ارائه خدمات گردشگری، غرفه های خدماتی و تجاری، وسایل حمل و نقل، طرح های عمرانی و مراکز ورزشی کیش بازدید کردند، گفت: رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ۵۵۰۰ مراکز ارائه خدمات در جزیره کیش که به عنوان مراکز تحت نظارت این کمیته است به صورت مستمر مورد بررسی قرار می گیرد.

وی بر ضرورت نظارت های حداکثری بر مراکز ارائه خدمات در سطح جزیره کیش با هدف کنترل و مهار بیمار ی کرونا میان مردم این منطقه، اظهار داشت: با برگزاری ۲۳ جلسه کمیته تخصصی نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی،تعداد ۷۸ مصوبه ابلاغ شده که تمام مراکز ارائه خدمات گردشگری، تجاری، حمل و نقل و طرح های عمرانی و ورزشی موظف به رعایت آن هستند.ابراهیمی معینی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تعداد ۷۹ مراکز متخلف ارائه خدمات که مصوبات ابلاغ شده از سوی این کمیته را رعایت نکردند پلمب شده است. شایان ذکر است با نظارت های حداکثری بازرسان کمیته تخصصی نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی از مراکز ارائه خدمات گردشگری، تجاری، حمل و نقل و طرح های عمرانی و ورزشی بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید می شود.