ایران نیوز 24: اداره اجرائیات شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش در خرداد و تیر امسال بیش از ۴۰۰ مورد بازدید از مجموعه‌های ساختمانی بر کنترل ساخت و ساز‌های شهری نظارت کردند.

کارکنان اداره اجرائیات این شرکت که در سه بخش نظارت و کنترل بر ساخت و ساز شهری، فعالیت صنوف و انضباط شهری فعالیت می‌کنند در دوماهه خرداد و تیر با ۴۰۶ مرود بازدید از طرح‌های ساختمانی و ۱۲ مورد کنترل مجوز فعالیت پیمانکاران بر روند ساخت و ساز اصولی در سطح جزیره کیش نظارت کردند.از مهمترین اقدامات اداره اجرائیات در خرداد امسال، اجرای طرح ساماندهی و رفع معارض خیابان‌های فاز ۷ صدف جهت اجرای طرح‌های زیربنایی سازمان، ساماندهی و جمع آوری سد معبر مجتمع دویست واحدی فاز یک صدف و اجرای طرح جمع آوری موتور‌های شارژی اجاره‌ای در سطح معابر و مقابل بازار‌ها با همکاری نیروی انتظامی بود.

در تیر امسال نیز عمده فعالیت‌های این اداره ممانعت از فعالیت مجموعه‌هایی که اعتبار پروانه ساختمانی شان به اتمام رسیده و ساماندهی مشاعات بازار‌ها در خصوص جلوگیری از فعالیت غیر مجاز و اجاره دهندگان موتور شارژی مقابل بازار‌ها بود.در مجموع در این دوماه در بخش اقدام‌های اجرایی نیز ۹۸ مورد برخورد با ساخت و ساز‌های فاقد مجوز معتبر و ارائه گزارش به شهرسازی، ۴۰ مورد برخورد با عدم حضور مهندسان ناظر در مجموعه‌های در حال ساخت در مقاطع حساس (بتن ریزی)، ۱۵ مورد پیگیری و اقدام در خصوص تخلفات ساخت و ساز اعلام شده از سوی شهرسازی، ۳ مورد جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز و برخورد با چاه‌های غیر مجاز حفر شده، ۱۱ مورد کنترل و نظارت بر جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه نخاله‌های ساختمانی در سایت مجاز و ۹۹ مورد برخورد با آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های ساخت و ساز (صوتی، آب و هوا) از فعالیت‌های این اداره بوده است.

نظارت و کنترل انضباط شهری نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت اداره اجرائیات است که شامل برنامه‌های این اداره در زمینه بهره برداری از مشاعات شهری، تامین انضباط شهری و حفاظت از مبلمان شهری است.جلوگیری از تکدی گری و دستفروشی در اماکن عمومی، کنترل حفاری‌ها و برخورد قانونی با حفاری‌های غیر مجاز، جمع آوری سد معبر از بازارچه‌های خدماتی و ساختمان‌های در حال احداث، کنترل بهره برداری از مشاعات شهری، رفع تصرف معابر عمومی مجاور تعمیرگاه‌ها و نمایشگاه‌های اتومبیل، از خودرو‌های پارک شده از جمله فعالیت‌های این اداره در بخش نظارت بر مشاعات شهری است.

در بخش نظارت و تامین انضباط شهری نیز درطول سال در زمینه جمع آوری سگ‌های ولگرد و برخورد با ورود احشام به فضا‌های شهری، بازدید و گزارش درختان قطع شده (موارد مجاز و غیر مجاز) به مراجع ذی صلاح (محیط زیست، حقوقی و …)، رفع تصرف اراضی اشغال شده توسط افراد غیر مجاز، بازدید از ابنیه متروکه و پاکسازی آن از متصرفان غیرمجاز، کنترل خاموشی چراغ‌های هشدار دهنده بر روی برج‌ها، کنترل ایستگاه‌های مینی بوس مکانیزه در خصوص اتراق افراد در آن و انتقال شناور‌های بلاتکلیف به انبار فعالیت مستمر دارند تا فضای شهری برای ساکنان و گردشگران امن، آرام و منضبط باشد.

توقیف موتور‌های شارژی در حال تردد غیر مجاز در پیست دوچرخه سواری با هدف حفظ ایمنی ساکنان و گردشگران هم از مسئولیت‌های اداره اجرائیات است که در خرداد و تیر امسال بیش از ۱۶۴ موتور در این مسیر توقیف شده است.برخورد و جمع آوری تابلو‌های فاقد مجوز و غیر مجاز و گزارش و مستند سازی خسارات ناشی از حوادث (تصادف، سرقت و …) وارد شده به اموال عمومی از دیگر فعالیت‌های اداره اجرائیات است.

نظارت و کنترل بر فعالیت صنوف، پلمپ اماکن غیر مجاز، پیگیری و اقدام در خصوص موارد اعلام شده از سوی مرکز بهداشت، کنترل اعتبار قرارداد‌های اجاره اماکن شرکت و برخورد با اشخاص فاقد قرارداد معتبر، پیگیری و اقدام در خصوص موارد اعلام شده از سوی مدیریت بازرگانی سازمان، همکاری در اجرای احکام قضایی صادره و همکاری با پلیس راهور در خصوص توقیف خودرو‌های عمومی از دیگر مواردی است که در اداره اجرائیات شرکت عمران، آب و خدمات با هدف نظارت بر فعالیت صنوف و حفظ نظم شهری کیش اجرا می‌شود.