ایران نیوز 24: در نشستی که در شرکت صنعت فولاد شادگان برگزارشد، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به عنوان سهامدار عمده گزارشی از روند پروژه‌های توسعه شرکت صنعت فولاد شادگان ارائه نمود.

امین ابراهیمی، در مورد مزیت های صنعتی در استان خوزستان به دورنمای تولید فولاد اشاره کرده و ۱۳.۶ میلیون تن را به عنوان یک هدف اصلی مورد تاکید قرار داد.ابراهیمی مزیت استان خوزستان را صادرات دانست و خواستار توجه به این امر مهم شد. به ویژه اینکه شرکتی مثل فولاد خوزستان یکی از مهمترین حلقه های تامین ارز بانک مرکزی کشور است. مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در مورد جهت گیری معادن سنگ آهن به سمت تولید فولاد آنهم در مناطق کویری هشدار داد و آینده شرکت‌های تولید فولاد را چالش برانگیز دانست و خواستار تجدیدنظر در این خط مشی شد.