ایران نیوز 24: جلسه تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان و شهرستان لنجان با حضور حسین رجایی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، منصور یزدی زاده مدیرعامل و کوروش اسفندمند مدیر حوزه مدیرعامل و تعاملات منطقه ای در دفتر مدیرعامل ذوب آهن برگزار شد.

در این جلسه پیرامون مسائل مختلف شهرستان لنجان و تعامل با ذوب آهن اصفهان ازجمله موضوعاتی همچون نحوه جذب و به کارگیری نیروهای بومی شهرستان ، اقدامات زیست محیطی ، فعالیت های مشترک عمرانی ، فرهنگی و …  بحث و تبادل نظر صورت گرفت .شایان ذکر است با پی گیری های نماینده شهرستان لنجان در راستای حمایت از افتخار آفرینان و قهرمانان ورزشی منطقه و با موافقت مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و همچنین تایید هیات مدیره این شرکت ، مقرر شد قهرمانان ورزشی منطقه که فرزند شاغلین ذوب آهن اصفهان هستند و در میادین جهانی و آسیایی صاحب مدال می شوند در شرکت های تابعه با ظرفیت مشخص جذب گردند.