ایران نیوز 24: درآمد ماهانه شرکت سنگ‌آهن گهر زمین در ابتدای سال مالی (منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) از فروش محصولات در بازار داخل کشور به دست آمد و طی این دوره فعالیتی در بازار صادراتی نداشت.

شرکت سنگ‌آهن گهر زمین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ (سال منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) مجموع درآمد عملیاتی خود از فروش محصولات طی دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر ۱۶،۳۱۱ میلیارد ریال به ثبت رساند، درآمدی که “کگهر” در اولین ماه از سال مالی شناسایی کرد با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به میانگین ۱۲ ماه گذشته همراه بود.درآمد ماهانه شرکت سنگ‌آهن گهر زمین در ابتدای سال مالی (منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) از فروش محصولات در بازار داخل کشور به دست آمد و طی این دوره فعالیتی در بازار صادراتی نداشت، میزان سرمایه ثبت‌شده این شرکت معدنی ۲۵ هزار میلیارد ریال بود.

بر پایه این گزارش، میزان درآمدی که “کگهر” در ابتدای سال مالی خود شناسایی کرد نسبت به ماه گذشته ۳۸ درصد کاهش داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز درآمد‌های این شرکت معدنی با افزایش ۴۹ درصد همراه بود.بیشترین درآمد ماهانه‌ای که “کگهر” در دی‌ماه از فروش محصول شناسایی کرد مربوط به «کلوخ سنگ‌آهن» با ۷،۹۴۰ میلیارد ریال بود و نرخ فروش این محصول یک‌میلیون و ۱۴۷ هزارتومان در ازای هر تن بود که نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد افزایش‌یافته بود. “کگهر” در ابتدای سال مالی خود ۹۷۴,۳۵۱ تن از محصولات خود را به فروش رساند، محصولات به فروش رفته این شرکت معدنی عبارت‌اند از «کلوخه سنگ‌آهن، گندله، سنگ‌آهن دانه‌بندی شده و کنسانتره سنگ‌آهن» بودند که عمده‌ترین مقدار فروش دراین‌بین متعلق به «کلوخه سنگ‌آهن» با ۶۹۱،۹۴۲ تن بود.