نرخ سود قطعی بیمه های زندگی بیمه حکمت اعلام شد
نرخ سود قطعی بیمه های زندگی بیمه حکمت اعلام شد
ایران نیوز 24: نرخ سود قطعی بیمه‌های زندگی شرکت بیمه حکمت اعلام شد

مدیر بیمه‌های زندگی شرکت بیمه حکمت در این باره گفت: بازده سرمایه گذاری حاصل از معاملات بیمه‌های زندگی در سال ۱۴۰۰بالاترین نرخ مشارکت از ابتدای تأسیس تاکنون بوده است که بر همین اساس نیز اندوخته بیمه نامه‌های زندگی متناسب با سود ۲۸/۵ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است شرکت بیمه حکمت در طول ۴ سال گذشته سود قابل قبولی را به بیمه گذاران گرامی در بیمه‌های زندگی اندوخته دار پرداخت نموده است.