نرخ جرایم تخلفات رانندگی در سال ۱۴۰۱ + تصویر
نرخ جرایم تخلفات رانندگی در سال ۱۴۰۱ + تصویر
ایران نیوز 24:مبلغ جریمه های رانندگی و کدهای تخلف سال ۱۴۰۱ اعلام شد. هر یک از کدهای تخلف رانندگی، با توجه به اهمیتی که در خطرات جاده ای دارند، دارای مبلغ خاصی برای جریمه هستند.