ایران نیوز 24: به منظور بهینه سازی فرایند‌ها با رویکرد کاهش مراجعات، افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و تسریع و تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری، در بخشنامه‌ای از سوی معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری (مرخصی زایمان) به تمامی واحد‌های اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

در بخشنامه صادر شده از سوی مهرداد قریب، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد واحد‌های اجرایی این سازمان پس از ارایه درخواست و ارسال مدارک دریافت کمک بارداری (مرخصی زایمان) از سوی بیمه شده و به محض ارسال لیست حق بیمه مربوطه با رعایت ضوابط مقرر در بند ۹ ماده ۲ و ماده۶۷ قانون تامین اجتماعی نسبت به صدور سند پرداخت مرخصی زایمان به صورت ماهانه اقدام و این فرایند را تا پایان مدت مرخصی زایمان ادامه داده و از موکول کردن پرداخت تعهد مذکور به اتمام دوره مرخصی زایمان خودداری کنند.

گفتنی است، سید مرتضی موتورچی، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتی به پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری اشاره داشته است و در این توییت آورده است ” غرامت دستمزد ایام بارداری که با تاخیر پس از پایان مرخصی زایمان پرداخت می‌شد به موجب بخشنامه جدید تامین اجتماعی در کوتاهترین زمان و ماهانه پرداخت می‌شود.