می دونید بیمه توشه چیه و به چه کار میاد؟
می دونید بیمه توشه چیه و به چه کار میاد؟
ایران نیوز 24: اگر بیمه شخص ثالث رو از بیمه سرمد گرفتین، این بیمه می‌تونه همه لوازم همراهتون رو هم بیمه کنه و خیالتون رو از همه چیز راحت کنه.

برای تهیه این بیمه‌نامه، بیمه‌گذاران می‌توانند به هر یک از شعب استانی و نمایندگان بیمه سرمد در سراسر کشور  مراجعه نمایند. آدرس و تلفن شعب و نمایندگان بیمه سرمد در وب اپلیکیشن سرمد به آدرس webapp.sarmadins.ir و در بخش مراکز صدور، در دسترس بیمه‌گذاران است.