میرکاظمی، «پدرخوانده اقتصادی دولت» استعفا داد؟
میرکاظمی، «پدرخوانده اقتصادی دولت» استعفا داد؟
ایران نیوز 24: صدرا علیان، فعال رسانه ای نوشت: میرکاظمی که پدرخوانده اقتصادی دولت بود و علاوه بر سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت را هم هدایت میکرد بعد از تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس از سازمان میرود. خودش که میگوید استعفا داده چندبار ولی شنیده نشان میدهد که کنار گذاشته شده!!