ایران نیوز 24: ظاهرا تسویه حساب های شخصی مدیر عامل ایران خودرو که با مدیریت غلط و ناکارآمد خود این شرکت بزرگ خودروسازی را تبدیل به زیان ده ترین شرکت خودروسازی کشور کرده است، تمامی ندارد و با عزل و نصب های شبه دار، سعی در توجیه ناکارآمدی تصدی گری خود در مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو را دارد.

این در حالی است که آقای مقیمی با آن کارنامه درخشان مدیریتی!! ( چالش ها و ضعف های کنونی ایران خودرو مانند زیان انباشته و افزایش زیان خالص این شرکت ) ، بر روی لبه تیغ قرار گرفته و بر اساس اخبار موثق بزودی حکم برکناری ایشان از سوی وزیر صمت ابلاغ خواهد شد. حال سوال اینجاست پشت پرده این عزل و نصب های دقیقه نودی چیست؟ در ادامه به برخی از این عزل ونصب ها اشاره می کنیم :

آقای کریمی سنجری در چرخشگر موفق بود اما با افشای رانت گیربکس عزل شد. آقای جلینی با کارنامه درخشانی که طی ۹ ماه در آپکو داشت، و توانسته بود با مدیریت صحیح این شرکت را از زیاند هی خارج و در ریل سوددهی قرار دهد. اما با دخالت های نابجای برخی از مدیران تاثیر گذار و مورد وثوق ایشان، بالاخره عزل شد. آقای سعید رضاپناه گروه ياپکو را سودآور کرده بود و موفق ظاهر شد اما به بهانه های گوناگون و اتهامات واهی عزل شد!
سوال اینجاست چرا هرکه در شرکتهای تابعه موفق است باید برکنار شود! چرا از زمان تصدی آقای باقری در تعاونی خاص حتی یک مرتبه بازرسی از آن شرکت صورت نگرفته؟ و …