ایران نیوز 24: روحانی چند روز پیش گفت به همه اهداف خود در رابطه با مبارزه کرونا رسیدیم! این هم مقام اول کشورمان در عدم مبارزه با کرونا و نتیجه اهداف مدنظر روحانی در اخرین روزهای کاری ضعیف‌ترین، بی‌تدبیرترین و پیرترین دولت تاریخ ایران هدیه به مردم!