ایران نیوز 24: به دلیل تنگنای شدید اقتصادی و تبعات بیماری کرونا ،کار برخی معلولان به زباله‌گردی و حتی فروش ویلچر کشیده شده است!

در بخشی از این گزارش به نقل از مروتی، مدیر کمپین معلولان آمده:

* از حدود ۸۵۰ هزار نفر افراد دارای معلول که از سازمان بهزیستی مستمری می‌گیرند، حداقل ۵۰۰ هزار نفر از آنها واجد دریافت دستمزد این ماده قانون می‌شود. اما از این تعداد، سازمان بهزیستی به دلیل کمبود بودجه به حدود ۱۴۰ هزار نفر حدود ۱۶۰ هزار تومان پرداخت می‌کند! از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان فقط ۱۶۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

* در دروان کرونا برخی از افراد منبع درآمد خود را از دست دادند. برخی به زباله‌گردی روی آوردند و برخی حتی ویلچر خود را می‌فروشند.

* افراد دارای معلولیت که از سازمان بهزیستی مستمری می‌گیرند، بستگی به تعداد افراد خانواده دارد. تک نفره، ۳۵۰ هزار تومان، دو نفره حدود ۵۰۰ هزار تومان، سه نفره ۷۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان و پنج نفر به بالا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند.

* برخی از مفاد قانونی نیازی به بودجه هم ندارد اما انجام نمی‌شود. دولت باید گزارشی از اجرای قانون حمایت از معلولان به مجلس بدهد. اما سازمان بهزیستی برای این گزارش‌دهی کوتاهی می‌کند.»

* سازمان صدا و سیما باید پنج ساعت در هفته برنامه‌هایی در زمان‌های مختلف به مشکلات و همچنین توانمندی افراد دارای معلولیت اختصاص دهد. اما این سازمان وظایف خود عمل نمی‌کند و کسی هم پاسخگو نیست.