معاون اشخاص بیمه دی، دبیر کارگروه درمان سندیکا شد
معاون اشخاص بیمه دی، دبیر کارگروه درمان سندیکا شد
ایران نیوز24: سجاد رامندی عضو هیات عامل و معاون فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه دی به عنوان دبیر کارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ با حضور اعضای و با رای حداکثری ایشان، رامندی به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب شد. روابط عمومی شرکت بیمه دی ضمن تبریک برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.