ایران نیوز 24: دو هزار و ١٥٧ مشتری بانک صادرات ایران به ازای هر ٥ درصد رشد منابع در هر ماه طی سه دوره‌ چهارماهه در قالب طرح «پنجره» باشگاه مشتریان این بانک از مجموع بیش از ٣٧ میلیارد ریال جوایز نقدی متنوع ٥ تا ٢٠٠ میلیون ریالی به قید قرعه بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان حقیقی عضو و غیرعضو باشگاه مشتریان در صورت افزایش منابع خود در تمامی حساب‌های ریالی بر مبنای هر ۵ درصد رشد منابع در هر ماه امتیاز دریافت خواهند کرد و با احتساب میانگین سه ماهه منابع و کسب امتیاز، جوایز ارزنده نقدی بین ۵ تا ٢٠٠ میلیون ریال به ارزش مجموع هر دوره بیش از ١٢ میلیارد ریال دریافت می‌کنند که با احتساب برگزاری سه دوره چهار ماهه این طرح مجموع جوایز درنظر گرفته شده برای دو هزار و ١۵٧ برنده خوش‌شانس از ٣٧ میلیارد ریال فراتر می‌رود.

طرح «پنجره باشگاه مشتریان» بانک صادرات ایران با شعار «با داشتن هر ۵ درصد رشد منابع، پنجره‌ای از جوایز ارزنده به سوی خود بگشایید»، به منظور تخصیص بهینه منابع و ارتقای پشتوانه منابع برای اجرایی کردن سند برنامه عملیاتی سال ١۴٠٠ و حمایت از تولید در سه دوره چهار ماهه از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شده و تا پایان خرداد ماه سال ١۴٠١ ادامه خواهد یافت. در هر دوره ۴ ماهه این طرح از میان مشتریان یک تا ١٠ ستاره بانک پس از کسب امتیاز لازم (حداقل ١٠٠ امتیاز) و دارا بودن حداقل ۵٠٠ هزار ریال موجودی، به قید قرعه  ١٢ میلیارد و ٣۶٠ میلیون ریال جوایز نقدی به ٧١٩ برنده تعلق می‌گیرد.

در این طرح مشتریان متناسب با هر پنج درصد رشد منابع در هر ماه از بازه زمانی ۴ ماهه طرح، ١٠٠ امتیاز کسب خواهند کرد و در صورت عضویت در سامانه باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران به نشانی: https://club.bsi.ir، ١٠٠ امتیاز تشویقی دریافت خواهند کرد و در نهایت مشتریان دارنده بیشترین امتیاز از شانس بیشتری برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار خواهند بود. شرکت‌کنندگان در صورتی که در هر دوره برنده نشوند، امتیاز آنها به دوره بعدی افزوده خواهد شد.

در قالب این طرح در هر دوره جوایز متنوع نقدی شامل ١۶٠ جایزه ۵ میلیون ریالی ، ١۴٠ جایزه هشت میلیون ریالی، ١٠٠ جایزه ١٠ میلیون ریالی، ٩٠ جایزه ١۵ میلیون ریالی، ٨٠ جایزه ٢٠ میلیون ریالی، ۶٣ جایزه ٣٠ میلیون ریالی، ۶٠ جایزه ۴٠ میلیون ریالی، ٢٠ جایزه ۵٠ میلیون ریالی، سه جایزه ١٠٠ میلیون ریالی و ٣ جایزه ٢٠٠ میلیون ریالی به ترتیب برای مشتریان خوش‌شانس بانک صادرات ایران از طریق قرعه‌کشی در نظر گرفته شده است. مجموع جوایز دو هزار و ١۵٧ برنده خوش‌شانس سه دوره این طرح بالغ بر ٣٧ میلیارد ریال است.