ایران نیوز 24: بانک مسکن در راستای حفظ محیط‌زیست و ترویج فرهنگ درختکاری، با حضور در پویش مردمی ایران سرسبز، در امر کاشت نهال در سراسر کشور مشارکت کرد.

پویش مردمی ایران سرسبز با هدف کاشت نهال به‌منظور ترویج فرهنگ درختکاری و پس از فراخوان وزارت جهاد کشاورزی با شعار «هر ایرانی یک درخت، به یاد هر شهید هزار نهال» راه‌اندازی شد. مراسم این پویش با حضور گسترده نهادهای مردمی و جهادی، در شهر مشهد مقدس آغاز و به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد؛ در استان تهران نیز با مشارکت جنگلبانی و اداره منابع طبیعی و همچنین مسئولین منطقه نیکنام‌ده سد لتیان و تعدادی از اعضای کنگره ۶۰انجام شد.

«مهدی احمدی»، رئیس اداره‌کل روابط‌عمومی بانک مسکن، در این خصوص، با تأکید بر اینکه بانک مسکن به‌عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور، همواره در حوزه‌های عمل به مسئولیت اجتماعی فعالیت‌های پررنگی داشته است، درختکاری را ضامن سلامت و حفظ و توسعه محیط ‌زیست خواند.او افزود: کشور ما در حوزه محیط‌ زیست با چالش‌هایی اعم از کاهش بارندگی‌ها، کاهش سطح پوشش گیاهی و جنگل‌ها، تخریب خاک و … مواجه است و این موضوع باعث شده تا از حجم جنگل‌های کشور و پوشش‌های گیاهی دشت‌ها به مقدار قابل ‌توجهی کاسته شود.

احمدی برگزاری رویدادهای اینچنینی در سطح کشور را دارای تأثیر بسزایی در حفظ و توسعه ساختار اکوسیستم کشور و همچنین فرهنگ‌سازی این امور مهم دانست. رئیس اداره‌کل روابط‌عمومی با بیان پیشینه فعالیت‌های اجتماعی بانک مسکن در حوزه‌های حفظ محیط‌زیست اعم از برگزاری کمپین‌های آب ‌و خاک، اجرای مدیریت سبز در تمامی بخش‌های بانک شامل تفکیک کاغذ از پسماندها و بازیافت آن در کنار کاهش مصرف کاغذ را اقدامات مهمی در راستای حفظ و توسعه محیط‌زیست عنوان کرد