ایران نیوز 24: بر اساس آمارهای بانک مرکزی از «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، در مهرماه سال ۱۴۰۰، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵ هزار و ۴۷۱ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۹.۸ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۵ هزار و ۴۷۱ واحد مسکونی معامله شده در مهرماه، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبال حدود ۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «۶ تا ۱۰»، «۱۱ تا ۱۵ » و«بیش از ۲۰ سال ساخت» افزوده شده است.توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۹ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع ۷۳.۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق ۵،۲،۱۰،۴،۷،۸،۱۴،۱۵،۱ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقیمانده ۲۶.۳ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت بازار مسکن تهران

در مهرماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به منطقه ۱ اختصاص داشته که نسبت به مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد رشد داشته است. در مقابل کمترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۱۵ تا ۲۰ » میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «۲۰ تا ۲۵۰ » و «۲۵ تا ۳۰ » میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۱۵.۹ و ۱۲.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۶۰ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان) معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هار واحد مسکونی در مهرماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۵۰ تا ۶۰ » مترمربع با سهم ۱۶ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «۶۰ تا ۷۰ » و «۷۰ تا ۸۰ » مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۲ و ۱۳.۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۷.۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در مهرماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «یک تا ۱.۵ میلیارد تومان» با سهم ۱۹.۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان» و «۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان » به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۶.۹ و ۱۱.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود ۴۹.۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهرماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۸.۴ و ۵۱.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.