مزایده واگذاری سهام بانک تجارت مشتری نداشت!
مزایده واگذاری سهام بانک تجارت مشتری نداشت!
ایران نیوز 24: مدیرعامل بانک تجارت خبر داده که آگهی مزایده واگذاری سهام این بانک در 9 شرکت بدون مشتری مانده است.

هادی اخلاقی اعلام کرد: در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنایت به آگهی مزایده منتشره برای واگذاری سهام شرکت های زیرمجموعه این بانک در تاریخ‌ ۰۴‏/۰۲‏/۱۴۰۱، مزایده مذکور برگزار گردید و فاقد متقاضی بوده است.