مدیرعامل شرکت بیمه دی، از سمت خود استعفا داد
مدیرعامل شرکت بیمه دی، از سمت خود استعفا داد
ایران نیوز 24: محمد کشاورز که چندین سال مدیرعاملی شرکت بیمه دی را برعهده داشت استعفای کتبی خود را رسماً به هیات مدیره این شرکت تقدیم نمود .

لازم به ذکر است پس از تایید استعفاء توسط هیات مدیره تا برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده سکان هدایت این شرکت توسط سرپرست موقت اداره خواهد شد.