ایران نیوز 24: گروه خودروسازی سایپا پس از آنکه بیش از ۹۰ درصد پرسنل مورد نیاز برای احیای شرکت سایپاگام را از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تامین کرد، با امضای قرارداد سه جانبه بين كميته امداد امام(ره) استان تهران و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي استان تهران، زمینه آموزش، توانمندسازی و اشتغال سالانه ۲۰۰ نفر از این مددجویان را فراهم آورد.

براساس این تفاهم نامه سالانه حداقل ۲۰۰ نفر از مددجویان جویای کار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) پس از طی دوره های آموزشی لازم در سازمان فنی و حرفه ای، در گروه خودروسازی سایپا استخدام خواهند شد.

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در اولویت استخدام در سایپا

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در حاشيه امضاي تفاهم نامه همكاري بين سه مجموعه كميته امداد امام(ره) استان تهران، سازمان آموزش فني و حرفه اي استان تهران و گروه خودروسازي سايپا، گفت: يكي از مهمترین مسئوليت هاي اجتماعي بنگاه ها به خصوص بنگاه هاي بزرگ اين است كه در راستاي فعاليت هايی كه دارند، از افرادي كه تحت پوشش كميته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزيستي هستند، حمايت كنند؛ در همين راستا هماهنگي هایي صورت گرفت تا افراد تحت پوشش مجموعه هاي ياد شده از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي آموزش ببينند.

سيدجواد سليماني با بيان اينكه در فاز نخست تفاهم نامه ياد شده، گروه خودروسازي سايپا متعهد به جذب سالانه ۲۰۰ نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمینی(ره) كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌ای آموزش ديده اند، شده، تصريح كرد: زماني كه افراد متقاضي آموزش ببينند و توانمند شوند، مي توانند در گروه خودروسازي سايپا كار کنند، با اين اتفاق خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام(ره) به خودكفايي مالي مي رسند.سليماني با تاكيد بر اينكه يكي از شركت هاي زیرمجموعه گروه خودروسازي سايپا با همت مددجويان كميته امداد امام خمینی(ره)، فعاليت مجدد خود را آغاز كرده، گفت: نزديك به ۹۰ درصد نيروهاي شركت “سایپاگام” از مددجويان كميته امداد امام(ره) و سازمان بهزيستي هستند و اين امر، افتخار بسيار بزرگي براي مجموعه سايپا است.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر گروه خودروسازي سايپا، ۴۲ هزار نفر نيروي كار دارد، اظهار کرد: بر اساس برنامه توسعه اي كه وزارت صمت و گروه خودروسازي سايپا دارد، ظرفيت توليد فعلي از ۴۵۰ هزار دستگاه در سال، طي دو تا سه سال آينده باید به يك ميليون دستگاه برسد؛ بنابراین افزايش توليد نيازمند نيروي كار جدید است.وي تاكيد كرد: در رويكرد جديد گروه خودروسازي سايپا، اولویت و حداكثر ظرفيت جذب نيروي انساني از كميته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزيستي خواهد بود؛ خوشبختانه تجربه شركت سایپاگام نشان داد كه حركت به اين سمت درست و مناسب است و مي توان نياز گروه خودروسازي را از اين طريق تامين كرد.