ایران نیوز 24: یک مداح جوان در یک مراسم محرم که هیچ پروتکل کرونایی در آن رعایت نشده است، خطاب به عزاداران می‌گوید: اگر قرار بود چیزی بشود الان دومین سالگرد من بود، ول کنید این چرت و پرت‌ها را!

با وجود وضعیت بحرانی کرونا در ایران برخی هیئت‌ها همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. این مداح در هیئت می‌گوید: این هیئت در اوج مریضی‌ها هم برقرار بود. اگر قرار بود چیزی بشه من باید مریض می شدم و الان دومین سالگرد من بود…