ایران نیوز 24:مجمع عادی سالانه شرکت صنایع شیر ایران منتهی به دوره مالی ۳۰ اسفند ۹۹، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، این مجمع به ریاست حسن تاجیک مدیرعامل شرکت آتیه صبا، نرگس یزدانیان معاونت هماهنگی امور شرکت‌های آتیه صبا و احسان بادپا معاون مالی توسعه صنایع بهشهر به‌عنوان ناظر، عبداله قدوسی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران، تشکیل شد. در این جلسه، صورت‌های مالی مطلوب ارزیابی شده و با در نظر گرفتن تکالیف مندرج در صورت خلاصه، تصویب شد