ایران نیوز 24: متین ستوده تصویری از خود منتشر کرد. تصویری از متین ستوده بازیگر مطرح ایرانی در اینستاگرام با لباسی بدون شال در وسط دریا مشاهده می‌کنید.