ایران نیوز 24: مادر تهرانی به جرم انداختن نوزاد خود به سطل آشغال در خیابان ستارخان بازداشت شد.

تیرماه امسال ماموران پلیس غرب تهران زن میانسالی را با پوشش نامناسب همراه با یک نوزاد چند ماهه در خیابان ستارخان مشاهده کردند و زن تهرانی را زیرنظر گرفتند.پس از دقایقی ماموران پلیس با بررسی لحظه به لحظه موقعیت زن جوان در خیابان مشاهده کردند، زن تهرانی نوزادی را که در دست داشت به دلایل نامعلومی به سطل آشغال پرتاب و از صحنه جرم متواری شد.

تعقیب و گریز پلیسی در خیابان ستارخان

تیم پلیسی پس از مشاهده این حادثه شروع به تعقیب و گریز زن جوان در خیابان ستارخان کردند و پس از چند دقیقه موفق به دستگیری متهم شدند و ماموران پلیس زن جوان را برای تحقیقات به مقر پلیس منتقل کردند.

بازداشت مادر تهرانی در خیابان ستارخان

متهم در بازجویی ها ادعا کرد مادر این نوزاد است و بخاطر شرایط مالی بد و اعتیاد شدید به مواد مخدر از جمله شیشه شرایط نگهداری نوزاد چند ماهه خود را ندارد و نوزاد خود را به سطل آشغال انداخته است.پس از استعلام پلیس از اداره ثبت احوال و ادامه تحقیقات نشانگر آن بود که متهم دستگیر شده مادر نوزاد چندماهه است و همسر متهم چندی پیش در تهران درگذشته است. بنابراین گزارش، متهم و نوزادچند ماهه جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.