ایران نیوز 24: لیندا کیانی با شلوارک رسانه ای شد.وی در تصویر زیر شلوار برمودایی پوشید و عکس عشوه گرانه ای انداخت!