فولاد هرمزگان موفق به کسب تندیس مسئولیت های اجتماعی شد
فولاد هرمزگان موفق به کسب تندیس مسئولیت های اجتماعی شد
ایران نیوز 24: در چهارمین همایش جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی که با حضور شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی در مرکز همایش های صدا و سیما با حضور مسئولین کشوری برگزار شد، فولاد هرمزگان موفق به کسب تندیس مسئولیت های اجتماعی شد.