فولاد مبارکه اصفهان پس از هفته‌ها غیبت در بورس‌کالا این هفته توانست سه‌گانه‌ای از محصولات را در سبد کالایی خود قرار دهد.فولاد مبارکه اصفهان در دومین هفته شهریورماه در بورس کالا، ۳ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان درآمد را بدست آورد. ورق گرم HR اغلب بار درآمدزایی این فولادساز و حجم‌های هیجان برانگیز این شرکت […]

فولاد مبارکه اصفهان پس از هفته‌ها غیبت در بورس‌کالا این هفته توانست سه‌گانه‌ای از محصولات را در سبد کالایی خود قرار دهد.فولاد مبارکه اصفهان در دومین هفته شهریورماه در بورس کالا، ۳ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان درآمد را بدست آورد.

ورق گرم HR

اغلب بار درآمدزایی این فولادساز و حجم‌های هیجان برانگیز این شرکت بر دوش ورق گرم بوده و میزان درآمدزایی ۳ هزار و ۴۰۸ میلیاردتومانی این شرکت در هفته دوم شهریورماه نیز روی این بحث تاکید می‌کند.

فولاد مبارکه اصفهان ۱۷۲ هزار و ۱۵۰ تن از ورق گرم HR را به بورس کالا عرضه کرد و تمام این عرضه‌ها را به فروش رساند.

ورق قلع اندود

این فولادساز اصفهانی از سوی دیگر باعرضه ۶ هزارتنی ورق قلع اندود به استقبال مشتریان آمده بود اما؛ خریداران با توجه به نبود چند هفته‌ای این شرکت در بورس کالا حجم ۶ هزار و ۸۵۰ تن تقاضا را به ثبت رساندند که در نهایت تمام حجم عرضه‌ها به معامله ختم شد. درآمد حاصل از مجموع فروش نیز ۱۸۵ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان بالغ شد.

ورق رنگی

ورق رنگی این غول فولادسازی خاورمیانه نیز با ۷ هزار تن عرضه گام در معاملات گذاشت که بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ سفارش را رو به روی خود می‌دید اما؛ در پایان این بخش از معاملات، فولاد مبارکه تمام عرضه‌ها را موفق شد که تبدیل به معامله انجام شده کند و در حدود ۲۲۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان داشت.

غول فولادساز اصفهانی ۴۳۷ تن محصول به فروش رساند

فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای سال مالی تا انتهای مردادماه فروش محصولات خود را ۳.۰۲۵ تن اعلام‌کرده که بیشترین مقدار فروش در اختیار محصول «محصولات گرم» با ۱.۶۰۱ تن بوده است.فولاد مبارکه اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰ مجموع فروش محصولات تولیدی طی این دوره یک‌ماهه را برابر با ۴۳۷ هزار تن اعلام کرده و میزان سرمایه ثبت‌شده خود را بالغ‌بر ۲۹۳ هزار میلیارد ریال شناسایی کرده است.

میزان فروش محصولات این شرکت فولادی از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه برابر با ۳.۰۲۵ هزار تن اعلام‌شده، عمده‌ترین میزان فروش در پایان ۵ ماهه اخیر در اختیار اردیبهشت‌ماه بوده است. بر پایه این گزارش، همان‌طور که شد فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای سال مالی تا انتهای مردادماه فروش محصولات خود را ۳.۰۲۵ تن اعلام‌کرده که بیشترین مقدار فروش در اختیار محصول «محصولات گرم» با ۱.۶۰۱ تن بوده و در جایگاهی بعدی نیز متعلق به «سایر» با ۶۹۸ تن اعلام‌شده است.