فولاد مبارکه، پیشرانِ تولیدِ کشور
فولاد مبارکه، پیشرانِ تولیدِ کشور
ایران نیوز 24: با تلاش جهادگران عرصه تولید ناحیه آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه، رکورد دیگری در نخستین روزهای تیرماه به دست آمد.

تلاشگران ناحیه آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه در واحد احیاء مستقیم ۲، روز چهارشنبه ۸ تیرماه موفق شدند میزان تولید روزانه آهن اسفنجی را به ۹ هزار و ۷۶۰ تن برسانند و رکورد قبلیِ ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری به میزان ۹ هزار و ۶۷۰ تن را ارتقا دهند.

همچنین غیورمردان ناحیه آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه در واحد گندله‌سازی، نیز موفق شدند، رکورد روزانه تازه‌ای به میزان ۲۳ هزار و ۷۳۰ تن رقم بزنند و رکوردِ قبلیِ ۲۳ هزار و ۶۶۰ تن که در ۱۷ مردادماه سال ۱۳۹۹ محقق شده بود را ارتقا دهند.