فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار یکساله در شعب بانک مسکن
فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار یکساله در شعب بانک مسکن
ایران نیوز 24: فروش اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله از تاریخ 9 مهرماه سال جاری در شعب بانک مسکن آغاز می‌شود.

بنابر این گزارش، نرخ سود اوراق مذکور علی الحساب ۱۸ درصد سالانه و نرخ سود بازخرید آن ۱۰ درصد سالانه است و انتشار آن از ۸ مهرماه سال ۱۴۰۱ آغاز و فروش آن از شنبه ۹ مهرماه امکان پذیر است.متقاضیان می‌توانند از طریق شعب بانک مسکن نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند. بر همین اساس، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام یکساله منتشر به تاریخ ۸ مهرماه سال ۱۴۰۰ تمامی دارندگان نیز در سررسید، به صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری عام یکساله جدید تبدیل می‌شود.