فرآیند محوری، از ارکان مهم تعالی سازمانی
فرآیند محوری، از ارکان مهم تعالی سازمانی
ایران نیوز 24: مدیر سیستم ها، برنامه و بودجه شرکت گل گهر گفت: امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها، دستیابی به روش‌هایی برای بهبود فرآیندهاست. به همین منظور سازمان‌ها با اتخاذ رویکردها و انتخاب الگوهای متعدد و مورد نیاز سازمان، فرآیندهای کسب‌وکار را در مجموعه خود مدیریت می‌کنند و از این طریق میزان کارایی و اثربخشی این فرآیندها را می‌سنجند.

مهندس محمد اسدی افزود: شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در سال ۱۳۹۳ پروژه «شناسایی و تدوین فرآیندهای کسب‌وکار» را تعریف و بر اساس مدل مرجع  «APQC» شناسنامه فرآیند و جریان گردش کار برای هر یک از فرآیندها شناسایی‌ و تدوین شده است.وی ادامه داد: در نظام مدیریت فرآیندی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، برای تمامی فرآیندها شناسنامه‌ای بر اساس نمودار «SIPOC» شامل مالک، تأمین‌کننده، ورودی، فعالیت‌ها، خروجی، مشتری و شاخص‌ها تهیه شده است.اسدی تاکید کرد: در شرکت گل‌گهر برای تمامی فرآیندها، شاخص‌های عملکردی‌ در قالب برنامه‌ریزی عملیاتی تعریف شده است و مالکین فرآیندها براساس دوره زمانی سه ماهه، مسئولیت پایش فرآیندهای خود (برنامه‌های عملیاتی) را بر عهده دارند. نتیجه اندازه‌گیری شاخص‌ها تحلیل و در جلسات درون‌واحدی مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس برخی از این نتایج و تحلیل‌ها بر حسب ضرورت در جلسات شورای معاونین شرکت ارائه و پروژه‌های بهبود مورد نیاز برای فرآیندها تعریف می‌شوند.

مدیر سیستم ها، برنامه و بودجه گل گهر اظهار کرد: در شرکت گل‌گهر برای بهبود و نوآوری فرآیندهای سازمانی رویکردهایی اتخاذ و جاری‌سازی شده است که از جمله این رویکردها می‌توان به نظام بهبود شش سیگما، نظام پیشنهادها، سیستم مدیریت آراستگی، بروزرسانی برنامه‌های عملیاتی واحدها بر حسب نیاز و ضرورت، تعریف پروژه‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اشاره کرد.  لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ شرکت گل گهر جهت پیشبرد یکپارچه سیستم های مختلف جاری در سازمان اقدام به پیاده سازی مدل تعالی سازمانی کرد و در همین راستا موفق به کسب تقدیر نامه ۴ستاره در سطح جایزه ملی تعالی سازمانی شد.