فخر صنعت دریایی روسیه با موشک « نپتون» اوکراین نابود شد
فخر صنعت دریایی روسیه با موشک « نپتون» اوکراین نابود شد
ایران نیوز 24: رزم ناو "موسکوا"با موشک نپتون منهدم شد. موسکوا فخر صنعت دریایی روسها محسوب می شد این ناو بزرگ ارتش دریایی روسیه با سامانه های اس ۳۰۰ محافظت می شد ارتش اوکراین توانست با کمک پهپاد بیرقدارTB2 و موشک نپتون آنرا مورد هدف قرار دهد.

به گزارش  گاردین ، در مراحل ابتدایی جنگ اوکراین، موسکوا جزیره مار را به تصرف درآورد و مکالمه مشهور با سربازان مقاوم اوکراینی محافظ جزیره از این ناو صورت گرفت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تمامی خدمه کشتی جنگی «مسکوا» که اواخر شب چهارشنبه توسط اوکراین در دریای سیاه مورد اصابت موشک قرار گرفت، پس از انفجار مهمات که منجر به آتش سوزی در کشتی شد، تخلیه شده‌اند. رسانه‌های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش دادند که رزمناو «مسکووا» در نتیجه انفجار مهمات پس از آتش‌سوزی، آسیب جدی دید و خدمه آن تخلیه شدند.