ایران نیوز 24: به دنبال طرح برخی ادعاها در خصوص تاخیر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پرداخت سود سهام عدالت، این شرکت با رد این این ادعا تصریح کرد که پرداخت سود سهام عدالت در موعد قانونی مقرر صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، امروز در حالی «فارس» حدود شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود برای دارندگان سهام عدالت واریز کرده که این شرکت حدود چهار ماه، مهلت قانونی برای پرداخت سود سهام داشته و واریزی در تاریخ یازده اسفند به منظور هماهنگی با شورای عالی بورس برای پرداخت سود سهام سهامداران عدالت صورت گرفته است. گفتنی است، با توجه به واریز سود سهام عدالت در مهلت قانونی، ادعای بدحسابی فارس غیرواقعی است.