ایران نیوز 24: اواخر شب گذشته اخباری مبنی بر عزل مدیرعامل آپکو توسط مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جایگزینی اسکویی به جای جلینی در فضای مجازی منتشر شد.

این خبر تعجب کارشناسان محافل خودرویی و رسانه ای کشور را در پی داشت و این سوال را در اذهان متبادر می کرد که با توجه به اینکه ممکن است تا روزهای آینده مدیرعامل جدید گروه صنعتی ایران خودرو معرفی شود این جابه جایی مدیریتی در زیر مجموعه این هلدینگ خودرویی چه مشکلی را می‌تواند از مجموعه ایران خودرو را حل کند؟ پس از این انتشار این خبر جنجالی حال شنیده ها حکایت از  آن دارد که این عزل منتفی شده و جلینی به کار خود به عنوان مدیرعاملی آپکو ادامه خواهد داد.