ایران نیوز 24: مهدی قائدی بازیکن تیم استقلال تصویری از خود در کنار همسرش ستاره معصومی منتشر کرد و نوشت : من هیچی نمی خوام اگه تو رو نداشته باشم ...