ایران نیوز 24: معاون مالی و سرمایه‌گذاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، با انتقاد از برخی فرایندهای موجود در بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها، گفت: نمی‌توان در کشوری که در شرایط تحریم است و می‌خواهد رو به توسعه برود،‌ یکسری قوانین و دستورالعمل‌های با انعطاف پایین بگذاریم و انتظار داشته باشیم که صنعت پتروشیمی را توسعه دهیم.

به گزارش ستاد خبری سومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، سعید محبی‌فرد در نشست تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و توسعه ابزارهای مالی به‌منظور جذب سرمایه‌گذار که با حضور علی عسکری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج برگزار شد، گفت: ما در هلدینگ خلیج‌فارس به خوبی توانستیم با بازار پول ارتباط برقرار کنیم، ولی بازار سرمایه در زمینه تأمین مالی پروژه‌ها فاصله بسیار معناداری با بازار پول دارد.وی تصریح کرد: متاسفانه فرایندها و ضعف قوانینی که در بازار سرمایه وجود دارد، عملاً به ناشر و سرمایه‌گذار اجازه نمی‌دهد از این بازار، تأمین مالی حساب شده و مناسبی انجام دهد. تأمین مالی در بازار سرمایه، محدود به انتشار اوراق شده ولی در زمینه ابزارسازی و توسعه ابزارهای مالی پیشرفتی نداشته‌ایم.
محبی‌فرد با اشاره به ۱۵ میلیارد پروژه‌ای که گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در دست اجرا دارد، گفت: این مقدار پروژه به استثنای صنایع پایین دستی است که خلیج‌فارس با تأکید مدیرعامل محترم گروه، بر آن تمرکز کرده و به دنبال توسعه آن است، در این شرایط انتظار داریم بازار سرمایه با انعطاف بیشتر و با توسعه ابزارهای مالی روزآمد در کنار ناشران برای تأمین مالی بایستد و به جایگاه شایسته خود دست یابد.
وی تصریح کرد: هلدینگ خلیج‌فارس، امروز در توسعه کشور نقشی محسوس دارد و حالا که خلیج‌فارس به دنبال اجرای پروژه‌های جدید است اگر شما به‌عنوان بازار سرمایه به هلدینگ کمک کنید، تأثیر آن را روی اقتصاد و بازار خواهید دید. محبی‌فرد با اشاره به شرایط یکسال و نیم اخیر بازار سرمایه گفت: در این مدت متاسفانه بازار سرمایه برای ما آورده چندانی به همراه نیاورده و در این میان با توجه به شرایط حاکم بر بازار از مرداد ۱۳۹۹ بخشی از منابعی که باید صرف تولید می‌شد صرف بازارگردانی سهام شد و این خبر خوشی برای ناشر نبود؛ امیدواریم با تغییر بخشنامه‌ها و انعطاف در قوانین و به کارگیری ابزارهای متوقف مانده شاهد تعامل بیشتر بازار سرمایه و صنعت بخصوص صنعت پیشران پتروشیمی باشیم که نتیجه آن به نفع توسعه کشور و رفاه مردم است.