ایران نیوز 24:  طرح پلاک ايمن با هدف ارتقاء ایمنی خانه و محله، با برگزاری کارگاه آموزشی برای مسئولين خانه های دوام و ايمنی سراهای محلات شمال تهران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه يک، محمد حسن قنبری دبير ستاد مشاركت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه اظهار داشت: كارگاه آموزشی طرح پلاک ایمن توسط كارشناس آتش نشانی و با حضور مسئولين خانه های دوام و ايمنی سراهای محلات شمال تهران، در سالن آمفی تئاتر سرای محله زعفرانيه برگزار شد.وی افزود: این برنامه به منظور آموزش مسئولين خانه های دوام سرای محلات اجرا شد تا در نهایت آنان با آموزش آموخته های خود به شهروندان  اين طرح را در محله ها گسترش دهند.

 قنبری گفت: هدف از اجرای اين طرح ارتقای  آگاهی شهروندان و خوداظهاری آنان درباره ايمنی محله و خانه ای است كه در آن زندگی می كنند تا سازمان آتش نشانی به کمک توضيحات دقيق از شرايط منزل افراد بتواند با راهنمایی، در زمان وقوع حادثه خسارت كمتری متوجه آنان شود.مدير ستاد مشاركت های اجتماعی منطقه یک خاطرنشان کرد: تمام خدماتی كه در اين طرح ارائه می شود، رايگان است و شهروندان  می توانند با مراجعه به سامانه پلاک ایمن، pelak125.tehran.ir بخش خوداظهاری آن را پر کنند تا ساختمان آنها از طرف کارشناسان آتش نشانی ارزیابی شود. وی اظهار اميدواری کرد با مشارکت شهروندان، در پايان اين طرح مشكلات ایمنی ساختمان ها به درستی شناسايی و نسبت به رفع آنها اقدام لازم انجام شود.