ایران نیوز 24: افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز «طرح یلدا» تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش هیبنا، طرح افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه ممتاز بانک مسکن موسوم به «طرح یلدا» تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شد.در این سپرده علاوه بر سود پرداختی ۱۵ درصد بر اساس موجودی مشتریان، مانند سایر سپرده‌های ممتاز هر ماه اوراق ممتاز پرداخت می شود. تمدید طرح یلدا همزمان با تمدید طرح‌های ممتاز دیگر بانک مسکن در راستای صدور اوراق ممتاز بیشتر از گذشته و تعدیل قیمت آن صورت پذیرفته است.