ایران نیوز 24 : در حالی که هدف از تاسیس و راه اندازی بانکهای خصوصی تقویت اقتصاد در حوزه‌های مختلف و به تبع آن ایفای سهم در افزایش رشد و توسعه کشور بود متاسفانه این بانک‌ها با انحراف از حوزه ماموریتی خود به سمت بنگاه‌داری رفتند و حالا می بینیم که نتیجه فعالیت‌های دلالی زود بازده آنها را فربه تر و اقتصاد را بیمار کرده است.

امیدواریم دولت جدید با ساماندهی فعالیت بانک‌های خصوصی موجبات بازگشت انضباط مالی و پولی به شبکه بانکی شده و سرمایه‌ها به سمت رسالت اصلی که همانا بهبود تولید اشتغال و صادرات حاصل از فعالیت واحدهای تولیدی است؛ برود با این حال تغییر ذائقه بانک‌های خصوصی از سفره خوشمزه و پر سود بنگاه‌داری از سوی دولت بسیار سخت به نظر می‌رسد چرا که ترک عادت از کسب درآمدهای سهل‌الوصول بسیار سخت تر و سخت تر خواهد که امیدواریم دولت موفق شود.