ایران نیوز 24: لیلا اوتادی با کمی شیطنت در فضای مجازی تصویر خود را در پیری منتشر کرد و از مخاطبانش نظر خواست تا ببیند در پیری هم زیا است یا نه؟