ایران نیوز 24:بررسی عملکرد بانک ملت در۳ ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دو بانک خصوصی شده دیگر یعنی صادرات و تجارت نشان می دهد این بانک عملکردی متمایز داشته و سودآوری بالایی برای سهامداران خود به ثبت رسانده است.

در صورت های مالی ۳ ماهه شاهد جهش ۲۵۶ درصدی سود خالص بانک هستیم؛ این جهش یکی از بالاترین رشد نرخ سود در بین بانک ها است.

از نکات مهم در این گزارش می توان به تثبت درآمد بیش از ۵۶۰۰ میلیاردی ناشی از درآمدهای کارمزد اشاره داشت که رشد قابل توجه ۸۲ درصدی داشته و بیان گر آن است سود محقق شده نیز عملیاتی است. مقایسه عملکرد وبملت با دو بانک خصوصی شده دیگر حاضر در بورس تهران، نشان می دهد وبملت عملکردی متمایز را داشته و با فاصله ای معنادار رقبایش را پشت سر گذاشته است:

وبملت در سه ماهه به ازای هر سهم ۱۰۱ ریال سود محقق کرده؛ در حالی که وتجارت و وبصادر به سود ۴ ریالی بسنده کردند.

نرخ کفایت سرمایه در بانک ملت نیز تنها یک گام به عدد مطلوب ۸ فاصله داشته و نشان از وضعیت بسیار خوب بانک دارد این در حالی است که نرخ کفایت سرمایه در بانک صادرات منفی نیم درصد و در بانک تجارت نیز منفی ۶ درصد است.

وضعیت مالی و سود انباشته در بانک ملت نیز با فاصله بالایی به نسبت دو بانک دیگر خصوصی شده قرار گرفته و نشان می دهد وضعیت بانک در این شاخص مهم نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.

وضعیت مالی و سود انباشته در بانک ملت نیز با فاصله بالایی به نسبت دو بانک دیگر خصوصی شده قرار گرفته و نشان می دهد وضعیت بانک در این شاخص مهم نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.

در وضعیت تراز عملیاتی نیز بانک ملت با فاصله زیادی به نسبت سایر بانک ها قرار داشته و هر ماه شاهد ثبت تراز های مثبت بالای ۱۰۰۰ میلیاردی در این بانک هستیم