شناسایی ۷۶۱ ریال سود خالص به ازای هر سهم در بانک ملت
شناسایی ۷۶۱ ریال سود خالص به ازای هر سهم در بانک ملت
ایران نیوز 24: بانک ملت اطلاعات و صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1400 را منتشر کرد که بر این اساس، سود خالص هر سهم این بانک با 66 درصد رشد به 761 ریال رسیده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه ۲۰۷ هزار میلیارد ریالی از بانک های فعال در بازار سرمایه کشور محسوب می شود، در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۵۸ ریال سود خالص تعدیل شده اعلام کرده بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۶۱ ریال افزایش یافته است.بر اساس این گزارش، سود خالص بانک ملت در پایان سال ۱۴۰۰ با ۶۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در عین حال، خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری وبملت در پایان سال گذشته بیش از ۲۹۷ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به سال ماقبل، ۳۳ درصد بیشتر شده است.

خالص درآمد کارمزد بانک ملت نیز در مقطع پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۱ درصد رشد را نشان می دهد. این گزارش حاکی است، جمع درآمدهای عملیاتی وبملت در پایان سال مالی گذشته به بیش از ۴۶۵ هزار میلیارد ریال و جمع دارایی های آن به بیش از ۱۰ میلیون میلیارد ریال افزایش یافته است.