ایران نیوز 24: «شفافیت آرای نمایندگان» موضوعی بود که قبل از مجلس فعلی جزو خواسته های اصولگرایان بود و بر همین اساس هم شعارهایی داده می شد اما بعد از تشکیل مجلس فعلی، وقتی طرح شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد و قرار بر بررسی آن شد، نمایندگان ترجیح دادند که از کنار آن بگذرند و علی رغم همه وعده های داده شده، تا به حال آن را مسکوت گذاشته اند؛ اما داستان به همین جا خاتمه نیافت.

وقتی طرح موضوع محدود سازی فضای مجازی در مجلس مطرح شد، نمایندگان نشان دادند که نه تنها با طرح شفافیت آرا موافق نیستند، بلکه در مواردی چون همین موضوع محدود سازی اینترنت، حتی حاضر به بررسی آن در صحن علنی هم نیستند و می خواهند این طرح دور از چشم و گوش مردم تصویب شود.

بر همین اساس بررسی بود که چندی پیش طرح محدود سازی اینترنت که با عنوان عجیب «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در مجلس شناخته می شود، با رای نمایندگان مشمول ماده ۸۵ قانون اساسی شد تا راه برای بررسی و تصویب آن در خارج از صحن علنی باز شود. با این حال فشار افکار عمومی و مخالفتهایی که با این موضوع شد، در طول این مدت باعث شده که این طرح حتی داخل مجلس شورای اسلامی هم مخالفانی داشته باشد و آن را پروژه ای برای افزایش نارضایتی مردم و به چالش کشیدن دولت رئیسی بدانند.

نتیجه این وضعیت این شد که روز سه شنبه، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در دستورکار جلسه غیرعلنی صبح مجلس قرار بگیرد. در این جلسه رای‌گیری برای لغو این طرح به صورت استمزاجی صورت گرفت و نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

انتشار این خبر باعث شد که بعضی رسانه ها و فعالان فضای مجازی تصور کنند که نمایندگان قانونا با این طرح مخالفت کرده اند؛ اما همان طور که بعدا سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم توضیح داد «مجلس در جلسه غیر علنی چیزی تصویب نمی کن. آنچه قانون مشخص می کند در جلسه علنی است و مصوبه مجلس در مرعا و منظر مردم انجام می شود.»

با این وصف زمانی که نوبت رای دادن نمایندگان رد صجن علنی و « در مرعا و منظر مردم» به لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی شد یکباره رای ها عوض شد و نمایندگان مجلس با این درخواست لغو مخالفت کردند! نمایندگانی که صبح در جلسه علنی ۱۴۴ رای موافق به لغو داده بودند، بعد از ظهر و در جلسه علنی ۱۳۰ رای به آن دادند تا این موضوع با تنها یک رای کمتر از حد نصاب رای نیاورد!

در جریان این جلسه مجتبی توانگر به عنوان نماینده متقاضیان درخواست لغو بررسی این طرح تاکید کرد: مجلسی که شعار شفافیت و بهبود وضعیت معیشتی و کرامت به مردم داد چرا می‌خواهد بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی را به تاریکی ببرد و چرا به دنبال ایجاد دغدغه برای مردم است؟

جلیل رحیمی جهان آبادی هم با ابراز شرمندگی از مخالفت نمایندگان با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی در صحن علنی گفت که درخواست لغو بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنها یک رای کم داشت.

نمایندگان مخالف بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی در کمیسیون مشترک تاکید داشتند که بخش قابل توجهی از زندگی مردم به فضای مجازی گره خورده و نباید به دور از شفافیت تصمیمی نسنجیده برای این حوزه اتخاذ شود و نمایندگان موافق بررسی این طرح در کمیسیون مشترک تاکید داشتند که بررسی این طرح در کمیسیون مشترک امکان اخذ نظرات کارشناسان بیشتر را فراهم کرده و فرصت بیشتری را برای سنجیده شدن این طرح فراهم کردند.

با توجه به این وضعیت عجیب و متفاوت مجلس در دو جلسه غیر علنی و علنی صبح و بعد از ظهر، نه تنها مشخص شد که جریان غالب مجلس به دنبال تصویب این طرح دور از چشم مردم است، بلکه این موضوع نیز به وضوح معلوم شد که مجلس اصولا نمی خواهد «شفافیت آرای نمایندگان» وجود داشته باشد و این موضوع را نیز مثل خیلی موضوعات دیگر، تنها در حد شعار و کاربرد تبلیغاتی قبول دارد و عملی شدن آن بسیاری از نمایندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد!

  • نویسنده : سید مجید حسینی