«شرکت اپال پارسیان»، حامی دانش آموزان بی بضاعت
«شرکت اپال پارسیان»، حامی دانش آموزان بی بضاعت
ایران نیوز 24: با همکاری مجتمع اپال پارسیان به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خواف بسته های فرهنگی اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع اپال پارسیان، در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، مجتمع اپال پارسیان با عبور از ایستگاه های بهداشت ،زیرساخت ها،کمک های مومنانه و…. به ایستگاه کمیته امداد امام خمینی (ره)رسید و با تهیه بسته های بزرگ فرهنگی به ارزش یک میلیارد و پانصد هزار ریال جهت استفاده دانش آموزان تحت پوشش در طی مراسمی به این نهاد اهدا شد.