ایران نیوز 24: رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ، شرایط بخشش غیبت سنواتی سربازان حین خدمت را تشریح کرد.

سردار تقی مهری در مورد نحوه بخشش غیبت سنواتی سربازان حین خدمت اظهارکرد: برابرابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مشمولان غایبی که به خدمت اعزام می شوند در صورتی که حین خدمت سربازی،از وضعیت انضباطی خوبی برخوردار بوده و دارای حسن اخلاق ، رفتار وجدیت در انجام وظایف محوله باشند، همچنین درصورت ابراز شجاعت و فداکاری درعملیات جنگی با تایید فرماندهان و روسای مربوطه یگان خدمتی ، تمام یا بخشی از اضافه خدمت آنان بخشیده می شود.وی با بیان اینکه شرایط بخشش اضافه خدمت سربازان حین خدمت شامل ۲۹ بند است،گفت: کارکنان وظیفه ای که در عین رعایت نظم و انضباط ، در طول خدمت موفق به ثبت ابتکار منجر به تولید محصول ، تولید مقاله علمی مهم و معتبر قبل از ورود به خدمت و یا حین خدمت شده باشند، می توانند از این بخشودگی استفاده کنند.سردارمهری در ادامه بیان کرد: کارکنان وظیفه حافظ حداقل یک جزء قرآن ، فعالان در امورفرهنگی ،نفرات برگزیده مسابقات فرهنگی ،ورزشی ،علوم قرآنی و علمی در سطح نیروهای مسلح و یا استانی نیز می توانند با تایید فرماندهان و روسای مربوطه از این بخشش بهره مند شوند.

وی افزود: سربازان دارای شرایطی اعم فرزند ایثارگر،تاهل ، پدر درحبس مشروط به اینکه محکومیت امنیتی نباشد ، فوت اعضای درجه یک خانواده در طول خدمت ، سرباز تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی نیز می توانند از این بخشش اضافه خدمت بهره مند شوند.سردار مهری عنوان داشت: کارکنان وظیفه ای که حداقل به مدت ۱۲ ماه از مدت خدمت سربازی خود را در مناطقی با مسافت بیش از ۳۰۰ کیلومتر خارج از محل سکونت خود خدمت کنند ، می تواننداز بخشش فوق بهره مند شوند. براساس گزارش سایت پلیس، این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده های آنان برای اطلاع از ابلاغیه کامل مربوط به بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان می توانند به پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی wwww.vazifeh.poilce.ir مراجعه کنند.