سیر تا پیاز «طرح میثاق بانک صادرات ایران»
سیر تا پیاز «طرح میثاق بانک صادرات ایران»
ایران نیوز 24: سپرده سرمایه گذاری طرح میثاق حقیقی یکی از طرح های جدید و اختصاصی بانک صادرات ایران است که در راستای تنوع بخشی به سبد محصولات و خدمات بانک عرضه شده و این امکان را برای مشتریان فراهم کرده است تا با سپرده گذاری در این طرح بتوانند متناسب با نیاز مالی خود تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 9درصد دریافت کنند.

در طرح میثاق بانک صادرات ایران می‌توان با ایجاد میانگین حساب تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۹ درصد دریافت کرد. بازپرداخت این تسهیلات ۳۶ ماه و حساب موردنظر نیز قرض‌الحسنه است. در این طرح تا ۹۰ درصد سپرده خود می‌توانید از این تسهیلات دریافت کنید. همچنین لازم به ذکر است که سود این طرح برای اشخاص حقوقی ۷ درصد است. شرکت ها می توانند متناسب با امتیاز متعلقه، کارکنان خود را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کنند.اقساط وام ماهانه در این طرح ۶,۳۵۹,۹۴۷ تومان می باشد که با احتساب بازپرداخت ۳۶ ماهه وکل سود وام ( ۲۸,۹۵۸,۰۷۵ تومان) ، مجموع رقم وام و سود ۲۲۹,۰۱۱,۰۷۵ تومان خواهد شد.

نحوه کسب امتیاز در طرح میثاق حقیقی

یکی از مزیت های این طرح نسبت به سپرده های سرمایه گذاری ماه شمار این است که نحوه محاسبه میانگین موجودی و کسب امتیاز دریافت تسهیالت در این طرح به صورت روزشمار بوده و مشتری امکان واریز و برداشت و انجام امور روزانه مالی خود را خواهد داشت.

گام اول

الف-  مبلغ سپرده گذاری

در این طرح حداقل مـبلغ جـهت افتتاح سـپرده کوتاه مدت میثاق حقیقی ۱ میلیون ریال  وحداقل معدل میانگین جهت محاسبه امتیاز دریافت تسـهیالت ۱۰۰ مـیلیون ریال است. همچنین امکان واریز و برداشت از حساب میسر خواهد بود.

ب – دوره سپرده گذاری

مــبنای دوره سـپرده گـذاری بـرای بهره مندی از امتیاز تسـهیلات، حداقل ۳ ماه و حداکثر ۱۲ ماه است که بعـد از طـی نمودن حـداقل مـدت مــاندگاری(۳ ماه) مـعادل ۸۰ تا ۹۰ درصد میانگین موجودی، تسهیلات قابل پرداخت است.

گام دوم

مبلغ تسهیلات قابل پرداخت: حداقل۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲ میلیارد ریال دوره ی بازپرداخت اقساط و ضرایب پرداخت تسهیلات به شرح جدول زیر است: ( واگذاری امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزندان بالای ۱۸ سال، برادر و خواهر) امکان‌پذیر است)

ردیفمعدل(ماه)ضرایبمدت بازپرداخت (ماه)نرخ سود
۱۳۸۰ درصد۹۱۰ درصد
۲۳۹۰ درصد۹۱۱ درصد
۳۴۸۰ درصد۱۲۹ درصد
۴۴۹۰ درصد۱۲۱۱ درصد
۵۵۸۰ درصد۱۵۹ درصد
۶۵۹۰ درصد۱۵۱۱ درصد
۷۶۸۰ درصد۱۸۹ درصد
۸۶۹۰ درصد۱۸۱۱ درصد
۹۷۸۰ درصد۲۱۹ درصد
۱۰۷۹۰ درصد۲۱۱۱ درصد
۱۱۸۸۰ درصد۲۴۹ درصد
۱۲۸۹۰ درصد۲۴۱۱ درصد
۱۳۹۸۰ درصد۲۷۹ درصد
۱۴۹۹۰ درصد۲۷۱۱ درصد
۱۵۱۰۸۰ درصد۳۰۹ درصد
۱۶۱۰۹۰ درصد۳۰۱۱ درصد
۱۷۱۱۸۰ درصد۳۳۹ درصد
۱۸۱۱۹۰ درصد۳۳۱۱ درصد
۱۹۱۲۸۰ درصد۳۶۹ درصد
۲۰۱۲۹۰ درصد۳۶۱۱ درصد