سکه و دلار و خانه چقدر گران شود تا رئیس‌جمهور، بی‌خیال دانشگاه امام صادق شود؟!
سکه و دلار و خانه چقدر گران شود تا رئیس‌جمهور، بی‌خیال دانشگاه امام صادق شود؟!
ایران نیوز 24: محمدمهاجری، فعال رسانه‌ای در توئیتی به ضرورت استفاده از نیروهای کارآمد در تیم اقتصادی دولت پرداخت.

او در حساب توییتری خود نوشت:

سکه و دلار و مسکن و خودرو و هزینه سفره مردم تا کجا بالا برود که آقای رئیسی بپذیرد غیر از دانشگاه امام صادق در سایر دانشگاه‌ها هم اقتصاد درس می‌دهند و اتفاقا فارغ التحصیلانشان خیلی باسوادتر و باعرضه‌تر از تیم اقتصادی دولت فعلی هستند؟ دولت جای کارورزی افراد ناشی است؟