ایران نیوز 24: معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 گفت: با اجرای طرح کاپ در مجتمع های مسکونی بالای 80 واحد و مشارکت شهروندان، میزان تفکیک پسماند در این منطقه به 18 درصد رسید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲،جعفر میرزایی ،معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با بیان اینکه برنامه های فرهنگی جهت مشارکت شهروندان در اجرای طرح کاپ در منطقه ۲ اجرا می شود افزود: با هدف تحقق برنامه های مدیریت شهری در زمینه اجرای طرح کاپ، با اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی ،۱۳۲ مجتمع مسکونی بالای ۸۰ واحد و همچنین شهرک های منطقه به طرح کاپ پیوستند.
معاون شهردار منطقه ۲ گفت: به منظور اجرای این طرح، فعالیت آموزش به شهروندان با موضوع بازیافت و نحوه تفکیک پسماند به ساکنان مجتمع با رعایت اصول بهداشتی در حال اجرا است.او گفت: با توجه به اینکه بیشتریت تعداد شهرک ها در منطقه ۲ واقع شده است ،این فرصت مناسبی برای بهره مندی از مشارکت شهروندان است و خوشبختانه برنامه ریزی و اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته است. میرزایی افزود: با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند، امکان ارائه خدمات جمع آوری پسماند هوشمندتوسط استارت آپ ها فراهم شده است که درهمین راستا اطلاع رسانی محیطی جهت مشارکت شهروندان صورت گرفته است.