سفارت افغانستان در ایران ، تحویل طالبان شد؟!
سفارت افغانستان در ایران ، تحویل طالبان شد؟!
ایران نیوز 24: به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها در مورد پذیرفته شدن سه دیپلمات طالبان توسط وزارت امورخارجه ایران و ورود آن‌ها به تهران، یک منبع مطلع در سفارت افغانستان در تهران از ورود تنها یک دیپلمات دولت اسلامی طالبان به تهران خبر داده است.

اما درباره دو دیپلمات ادعا شده دیگر این منبع خاطرنشان کرد که فعلا یک نفر به تهران آمده و دو دیپلمات دیگر، شاید بعدا به ایران بیایند.این در حالی است که گزارش برخی رسانه‌ها در مورد ورود سه دیپلمات  طالبان به تهران ضد و نقیض است؛ از یک‌سو گفته شده که این سه دیپلمات به عنوان دبیرهای  اول تا سوم سفارت افغانستان در تهران معرفی شده‌اند و از سوی دیگر، قرار است دیپلمات‌های طالبان در کنسول‌گری‌های افغانستان در مشهد، زاهدان و تهران جابه جا شوند.

در هر حال منبع مطلع در سفارت افغانستان در تهران به آوا گفت که تنها یک دیپلمات وارد شده به تهران، این دیپلمات در سطح پایین “دبیر سوم” بوده و قرار است دو دیپلمات دیگر نیز در صورت ورود، در سفارت تهران مشغول به کار شوند.پس از پاکستان، قطر، ترکمنستان و روسیه، ایران پنجمین کشوری است که دیپلمات‌های  طالبان را برای کار در سفارت‌ها و نمایندگی‌های کنسولی افغانستان پذیرفته است. در سفارت‌های افغانستان در پاکستان و ترکمنستان، عملا دیپلمات‌های معرفی شده طالبان به عنوان سرپرست سفارت‌های کشور در پایتخت این کشورها آغاز به کار کرده‌اند.

عبدالقیوم سلیمانی، معاون سفیر افغانستان در تهران پس از ترک وظیفه توسط عبدالغفور لیوال، سفیر سابق افغانستان در ایران، به عنوان سرپرست این سفارت فعالیت می‌کند. پس از ترک محل ماموریت عبدالغفور لیوال،  وزارت خارجه طالبان نیز در نامه‌ای از سلیمانی خواسته بود به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در تهران به کار خود ادامه بدهد.اما با وجود ورود یک دیپلمات طالبان به تهران، وزارت امورخارجه ایران تاکنون با واگذاری سفارت افغانستان به طالبان مخالفت کرده و آن را طبق قوانین بین‌المللی، منوط به کسب مشروعیت رسمی این دولت نموده است. پیش از ایت در جریان سفر زمستان گذشته مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان شایعاتی در مورد سپردن مسئولیت سفارت افغانستان در تهران به دولت طالبان منتشر شد، اما توسط سفارت افغانستان و همچنین وزارت امورخارجه ایران تکذیب گردید.

با این وجود، هیچ از این کشورها دولت سرپرست طالبان در افغانستان را به رسمیت نشاخته و آن را منوط به یک تصمیم جمعی کشورهای منطقه و جامعه جهانی و همچنین تشکیل دولت فراگیر سیاسی و قومی در کشور کرده‌اند، اما دولت اسلامی طالبان ضمن رد تعریف جامعه جهانی از دولت فراگیر، دولت کنونی را فراگیر دانسته و از کشورهای مختلف می‌خواهد این دولت را به رسمیت بشناسند.