سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص، بیمه آرمان معارفه شد
سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص، بیمه آرمان معارفه شد
ایران نیوز 24: آیین معارفه سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص بیمه آرمان با حضور مدیر عامل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، جلسه معارفه سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، دکتر داوود الماسی عضو هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران برگزار شد. در این جلسه دکتر مجید قلی پور، برای مسعود همتی سرپرست جدید معاونت فنی بیمه های اشخاص آرزوی موفقیت کرد.